خبرنامه وقایع اتفاقیه ملک ثابت خبرنامه ای است که پیرامون حوادثی که در این دبیرستان اتفاق می افتد است و به تجزیه و تحلیل این حوادث می پردازد . همچنین در این خبرنامه انتقادات و پیشنهاداتی مطرح می شود که با بررسی آنها میتوانیم دبیرستان بهتری داشته باشیم . http://vemsyazd.mihanblog.com 2020-08-05T07:07:02+01:00 text/html 2015-11-05T10:58:06+01:00 vemsyazd.mihanblog.com پاسخ دندان شکن ... http://vemsyazd.mihanblog.com/post/210 <div><font size="4" face="Mihan-Iransans">ﻣﻦ ﯾﻪ ﺳﻮْﺍﻝ ﺩﺍﺭﻡ</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">ﺍﻻﻥ ﺍﮔﻪ ﯾﻜﯽ ﺑﻪ ﺍﺩﻡ ﺑﮕﻪ ﺍﯾﺸﺎﻻ ﺑﺮﯼ ﻣﻜﻪ !! ﭼﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ؟</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">.</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">.</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">.</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">.</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">.</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">ﺍﻟﻒ - ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺮﯼ ﻣﻜﻪ</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">ﺏ - </font><font size="4" face="Mihan-Iransans">ﻫﻔﺖ ﺟﺪ ﻭ ﺁﺑﺎﺩﺕ ﺑﺮﻥ ﻣﻜﻪ</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">ﺝ - </font><font size="4" face="Mihan-Iransans">ﻋﻤﻪ ﺍﺕ ﺑﺮﻩ ﻣﻜﻪ</font><br></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">ﺩ - ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮﺭﺩ</font></div> text/html 2015-11-04T12:11:12+01:00 vemsyazd.mihanblog.com خلاقیت http://vemsyazd.mihanblog.com/post/213 <img src="http://static5.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-15-10-6/17/760cf60800042cbffeea5cad8b923768-425" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2015-11-04T11:09:51+01:00 vemsyazd.mihanblog.com ههههه .... http://vemsyazd.mihanblog.com/post/212 <div><font size="4" face="Mihan-Iransans">من حاملم</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">.</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">.</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">.</font></div><br> text/html 2015-11-04T10:52:19+01:00 vemsyazd.mihanblog.com اندر حکایت داربی ... http://vemsyazd.mihanblog.com/post/209 <font size="4" face="Mihan-Iransans">از ورزشگاه آزادی خبر رسیده مظلومی هنوز داره دفاع میاره تو بازه</font><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">***********************************************</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="line-height: 20px; text-align: justify;">&nbsp;خبر رسیده استقلالیا رفتن تو رختکن به دفاع ادامه میدن</span><br style="line-height: 20px; text-align: justify;"></font></div><div><span style="line-height: 20px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></div><div><span style="line-height: 20px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">****************************************</font></span></div><div><span style="text-align: justify; line-height: 20px;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><div>سیستم استقلال:</div><div>دفاع وسط چپ</div><div>دفاع وسط راست</div><div>دفاع خیلی وسط چپ</div><div>دفاع خیلی وسط راست</div><div>دفاع راست</div><div>دفاع خیلی راست</div><div>دفاع چپ</div><div>دفاع خیلی چپ</div><div>دفاع کمی جلوتر راست</div><div>دفاع کمی جلوتر چپ</div></font></span></div> text/html 2015-10-18T12:47:00+01:00 vemsyazd.mihanblog.com تکنولوژی ناخن گیر !!! http://vemsyazd.mihanblog.com/post/208 تنها وسیله ای که پیشرفت علم و تکنولوژی روش هیچ تاثیری نداشته... . . . . . . . . . . ناخن گیره لامصب دویست ساله یه شکله! کثافت تکراری text/html 2015-10-18T10:47:00+01:00 vemsyazd.mihanblog.com رو راست باهم باشیم !!! http://vemsyazd.mihanblog.com/post/207 هـر کی اَزمن بدِش میاد هرکه از من بدش میاد . . . . . . . . . . . بهم بگه منم اَزَش بدَم بیاد خدایی باهم روراست باشیم بهتره text/html 2015-10-18T09:43:00+01:00 vemsyazd.mihanblog.com دلیل محبوبیت حافظ نسبت به سعدی !!! http://vemsyazd.mihanblog.com/post/206 میدونی چرا ایرانی ها حافظ رو بیشتر از سعدی دوست دارند ؟ چون سعدی میگه برو کار کن مگو چیست کار ولی حافظ میگه برلب جوی نشین و گذر عمر ببین حافظ خیلی آقایی!!!! text/html 2015-10-12T13:49:20+01:00 vemsyazd.mihanblog.com فرار مغز ها http://vemsyazd.mihanblog.com/post/202 <div class="C-post"><div class="CenterPost"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13.3333px; line-height: 23.3333px; text-align: justify;">ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍهند ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﮐﻨﻨﺪ، 20 جولاى ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﻏﺎﺯﻫا از تالاب انزلی ﺭﺍﻩ ﻣﯿﻔﺘﯿﻢ. لطفا به اشتراك بزارید ﮐﺴﯽ ﺟﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ.</span><br> </div></div> text/html 2015-10-09T13:47:49+01:00 vemsyazd.mihanblog.com جلد کتاب http://vemsyazd.mihanblog.com/post/201 <font face="Mihan-IransansLight" size="2"><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">یادتونه کتابامونو جلد میکردیم بعد که&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">تموم میشد میدیدیم مو رفته لاش؟؟؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">چه چرت و پرتایی یادتونه من اصلا یادم نمیاد</font></div></font> text/html 2015-10-08T13:46:21+01:00 vemsyazd.mihanblog.com جواب منتقی http://vemsyazd.mihanblog.com/post/200 <font face="Mihan-IransansLight" size="2"><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><span style="font-size: medium;">شمایی که از عابر بانک پول میگیری میشمری </span></font><br><br><font face="Mihan-Koodak" size="3"><span style="font-size: medium;">گیرم که کم بود </span></font><br><br><font face="Mihan-Koodak" size="3"><span style="font-size: medium;">مثلن چه غلطی میخوای بکنی؟...!!!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"></span> </font></div> </font> text/html 2015-10-08T13:06:55+01:00 vemsyazd.mihanblog.com اخلاق ... :> http://vemsyazd.mihanblog.com/post/187 <div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">من اگه اخلاق بچه هام به خودم بره!!!</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">.</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">.</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">.</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">.</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">.</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">.</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">..</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">به همین بركت میذارمشون پرورشگاه&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">بچه اینقدر بی تربیت...:|</font></div> text/html 2015-10-08T10:25:42+01:00 vemsyazd.mihanblog.com مومن کیست و چه چیزهایی بر مومن واجب است؟ http://vemsyazd.mihanblog.com/post/205 <div class="field-item odd"><h2> مومن کیست و چه چیزهایی بر مومن واجب است؟ </h2></div> <h2> </h2> <h2> </h2> <h2> </h2> <h2>مومن کسی است که برنامه ی زندگی خود را از قرآن و روایات برگرفته است و به آن عمل می کند و همیشه در برابر امر الهی تسلیم است.<br> برخی ازویژگی های مومن:<br> - مومن از دیدگاه قرآن:<br> 1. اهمیت دادن به نماز است؛<br> الف.مؤمن اهل اقامه نماز است. «الذین یقیمون الصلوة» »( سوره بقره، آیه،2)<br> ب. نسبت به نمازهایش مراقبت دارد. «و الذین هم على صلواتهم یحافظون»(سوره مؤمنون، آیه ،9)<br> 2.خشوع وخضوع در برابر پروردگار<br> « مردم مؤمن کسانى هستند که چون یاد خدا شود ، از جلال و بزرگى حق دلشان ترسان و لرزان گردد و چون آیات الهى را بشنوند بر ایمانشان افزوده گشته و در هر کارى بر خداى خویش تکیه کنند . نماز را با حضور قلب به پا دارند و از آنچه روزى آنان شده انفاق نمایند . به راستى چنین مردمى اهل ایمانند و مصداق حقیقى مؤمن ، و اینان نزد خداوند از مرتبه ى بلند و آمرزش و رحمت و روزى نیکو برخوردارند .»( انفال :2 ـ 4 )<br> 3. تقوی‌؛ (انفاق‌،29)<br> 4. هجرت‌، جهاد و شهادت‌؛ (آل‌عمران‌،195)...<br> 5. توبه و استغفار؛ (تحریم‌،8)<br> 6. انفاق و بخشش‌؛ (بقره‌،271)<br> 7. دادن قرض الحسنه‌؛ (تغابن‌،17)<br> 8. دوری از گناه و آلودگی‌؛ (نسأ،31)<br> - مومن از دیدگاه روایات:<br> امام رضا ( علیه السلام ) فرمود: « شِیعَتُنا الْمُسَلِّمُونَ لِأمْرِنا الْآخِذُونَ بِقَولِنا، الْمُخالِفُونَ لِأعْدائِنا فَمَنْ لَمْ یَکنْ کذالِک فَلَیْسَ مِنّا---شیعیان ما کسانی هستند که در برابر «امر» ما تسلیم اند به «قول» ما گردن می نهند و با دشمنان ما مخالف هستند، پس کسی که این چنین نباشد، او از ما نیست») وسائل الشیعه، ج 18، ص 83(<br> سه ویژگی برجسته مومن:<br> 1.«لایکـون المـومـن مـومنـا حتـى تکـون فیه ثلاث خصـال:1ـ سنه من ربه. 2ـ وسنه من نبیه.<br> 3ـ و سنه من ولیه. فـاما السنه مـن ربه فکتمان سـره. و امـا السنه من نبیه فمـداراه الناس . و امـا السنه مـن ولیه فـاصبـر فـى البـاسـاء و الضـراء---مـومـن , مـومـن واقعى نیست, مگـر آن که سه خصلت در او بـاشــد:سنتـى از پـروردگـارش و سنتـى از پیـامبـرش و سنتـى از امـامـش. اما سنت پروردگارش , پـوشاندن راز خود است, اما سنت پیغمبرش , مدارا و نرم رفتارى با مردم است, اما سنت امامـش ...<br></h2> text/html 2015-10-08T10:18:36+01:00 vemsyazd.mihanblog.com تا به حال فرق پیوند روزانه را با پیوندهای وبلاگ می دونستید ؟ (لا اقل من نمی دونسم) http://vemsyazd.mihanblog.com/post/204 <br><div style="overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; border: medium none;"><font size="3">در اکثر سرویس های وبلاگ دهی شما یک قسمت را به نام پیوندهای روزانه و یک قسمت دیگر را به نام پیوندهای وبلاگ مشاهده می کنید. در این نوشته قصد داریم تفاوت بین این دو را به زبان ساده شرح دهیم.</font><div class="body align"><div class="cnt"> <h2> </h2> <h2> <font size="3">اول به سراغ پیوندهای روزانه می رویم. این نوع پیوند معمولاً مانند یک دفتر علاقه مندی ها عمل می کند، که شما آدرس مطالبی را که در اینترنت پیدا کردید و از آن مطالب خوشتان آمده را درون آن می نویسید، تا دیگران هم با آنها آشنا شوند. ...</font><br> </h2> <h2> </h2> <h2><font size="3">دقت کنید که در این نوع آدرس، مطلب یا نوشته مورد نظر است، نه آدرس سایت یا وبلاگ. در وارد کردن این نوع پیوند هم شما هیچ محدودیتی ندارید، چون تا اندازه ای که باید در صفحات وبلاگ مشاهده شود را نشان می دهد، و بقیه را با یک پیوند در زیر به نام “آرشیو پیوندهای روزانه” به صفحه ای دیگر منتقل می کند. تا خواننده وبلاگ اگر خواست به این صفحه برود.</font></h2> <h2> </h2> <h2><font size="3">ولی در پیوندهای وبلاگ، اگر شما تعداد زیادی پیوند را به این صورت که در پیوندهای روزانه وارد کردید، وارد کنید، چهره وبلاگ شما را بی ریخت می کند و تمام آنها را در صفحات اصلی وبلاگ به نمایش می گذارد، چون این نوع پیوند دیگر صفحه آرشیو یا بایگانی ندارد. از این نوع معمولاً برای پیوند دادن به یک سایت یا وبلاگ استفاده می شود، نه به یک مطلب که خود جزئی از یک وبلاگ است. پس معمولاً افراد برای تبادل لینک از پیوند های وبلاگ استفاده می کنند.</font></h2> <h2> </h2> <h2><font size="3">حال که با تفاوت بین پیوند های روزانه و پیوندهای وبلاگ آشنا شدید، می توانید بنا به نیاز خود از قسمت مدیریت وبلاگ، اقدام به درج پیوند در بخش مورد نظر کنید.</font></h2> <h2> </h2> <h2>اینم از امانت داری ما :<br> </h2> <h2> </h2> <h2><font size="3">منبع : <a href="http://bia2blogsoftwere.blogfa.com">http://bia2blogsoftwere.blogfa.com</a></font></h2> </div></div><div style="overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; border: medium none;"><br>بر گفته شده از http://paknejadyazd.blog.ir/<br></div><br></div> text/html 2015-10-08T10:14:32+01:00 vemsyazd.mihanblog.com شخصیت های مهم یزد را بشناسید http://vemsyazd.mihanblog.com/post/203 <h2>این خطه زر خیز است بزرگانش را بشناسیم</h2> <h2>پرچم یزد بالاست ...<br> </h2> <h2>...</h2><div style="overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; border: medium none;"><br><h2><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF">https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF</a></h2><br></div> text/html 2015-10-07T13:44:47+01:00 vemsyazd.mihanblog.com غلط اضافی http://vemsyazd.mihanblog.com/post/199 <font face="Mihan-IransansLight" size="2"><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><span style="font-size: medium;">شمایی که از عابر بانک پول میگیری میشمری </span></font><br><br><font face="Mihan-Koodak" size="3"><span style="font-size: medium;">گیرم که کم بود </span></font><br><br><font face="Mihan-Koodak" size="3"><span style="font-size: medium;">مثلن چه غلطی میخوای بکنی؟...!!!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"></span> </font></div> </font> text/html 2015-10-07T13:43:21+01:00 vemsyazd.mihanblog.com روز اول حوزه http://vemsyazd.mihanblog.com/post/198 <img src="http://static5.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-15-09-26/21/a37fd63222dbbba93bc87b57a829ca8f-425" alt="" align="bottom" border="0" height="516" hspace="0" vspace="0" width="515"> text/html 2015-10-07T13:42:15+01:00 vemsyazd.mihanblog.com دوپینگ http://vemsyazd.mihanblog.com/post/197 <b><font size="3"><span class="body fade-in">روایت معتبر داریم </span><br><span class="body fade-in"></span>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br><span class="body fade-in"><span class="remaining">که امسال در پایان حج هر مسلمانی زنده بمونه ملائک از او تست دوپینگ می گیرن</span></span></font></b><b><font size="3"> </font></b> text/html 2015-10-07T13:38:39+01:00 vemsyazd.mihanblog.com خونه دایی http://vemsyazd.mihanblog.com/post/196 <div><font face="Mihan-Iransans" size="4">یه دیوونه میره در خونه حیف نون میگه:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">من پسر خواهر خدا هستم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">یه کمکی بهم بکن...!!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">حیف نون میبردش مسجد میگه:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">اینجا خونه دایی ته هرچی میخواهی ازش بگیر...!</font></div> text/html 2015-10-07T13:34:30+01:00 vemsyazd.mihanblog.com دعا http://vemsyazd.mihanblog.com/post/195 <div><font face="Mihan-Iransans" size="4">قدیم یکی میرفت مکه اون واسه ما دعا میکرد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">الان دیگه ما باید واسه اون دعا کنیم</font></div> text/html 2015-10-07T13:25:57+01:00 vemsyazd.mihanblog.com خدافظ کاپیتان http://vemsyazd.mihanblog.com/post/194 <br><br><font size="3">هادی نوروزی کاپیتان تیم پرسپولیس درگذشت <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/17.gif"><br></font><br><br><img src="http://static2.varzesh3.com/files/picture/thumb/01042004.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://static2.varzesh3.com/files/picture/thumb/01042004.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><img src="http://static2.varzesh3.com/files/picture/thumb/01042004.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://static2.varzesh3.com/files/picture/thumb/01042004.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>